Chuyển nhượng dự án bất động sản

Thứ năm, 25/03/2021 14:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 994/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên hướng dẫn về đề xuất chuyển nhượng dự án của Công ty quản lý tài sản Viettel chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội.

1. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản được quy định cụ thể tại Mục 6 Chương II của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Mục 5 Chương II của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 46 và Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên kiểm tra, rà soát về hồ sơ đất đai, hồ sơ dự án đầu tư và đề xuất chuyển nhượng dự án của nhà đầu tư về sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc chuyển nhượng tài sản là bất động sản của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về dân sự, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trường hợp là doanh nghiệp nhà nước thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật về quản lý tài sản công.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_994-BXD-QLN_25032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 994/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)