Thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ năm, 11/03/2021 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 233/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Tổ trưởng

2. Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Tổ phó

3. Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

4. Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng, Thành viên

5. Phạm Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thành viên

6. Doãn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

7. Đặng Kim Khôi, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Thành viên

8. Trần Chủng, Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam, Thành viên

9. Hoàng Thọ Vinh, Nguyên Hàm vụ trưởng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

10. Ông Nguyễn Dư Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Thành viên

11. Ông Tống Trần Tùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu, đường Việt Nam, Thành viên

12. Ông Phạm Khắc Thưởng, Trưởng ban kỹ thuật phòng chống thiên tai – Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, Thành viên

13. Ông Lê Văn Thành, Trưởng ban đào tạo – Tổng hội xây dựng Việt Nam, Thành viên

14. Ông Nguyễn Hồng Liêm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng, Thư ký.

Theo Quyết định, Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm duyệt về số lượng, bố cục và cơ cấu của Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được rà soát, chỉnh sửa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2021. Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 233/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)