Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 01/12/2020 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị:“Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ Xây dựng về chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”. Tuy nhiên, chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” chưa quy định cụ thể đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và nghiệm thu hoàn thành, đánh giá sự phù hợp đối với san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện nên tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn khi tiến hành áp dụng vào thực tế. Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành các quy trình thực hiện như quy trình thiết kế, giám sát, thi công, quản lý chất lượng cho công trình san lấp sử dụng tro xỉ nhiệt điện, trong đó cần nêu cụ thể trách nhiệm từng đơn vị và chủ đầu tư có được thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế đủ năng lực trong trường hợp không đủ năng lực để thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, thi công như đối với công trình san lấp vật liệu thông thường”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5758/BXD-KHCN ngày 01/12/2020 trả lời như sau:

1. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, các nội dung liên quan đến quy định về quản lý nhà nước được quy định tại các Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Các tiêu chuẩn quốc gia (chỉ dẫn kỹ thuật) chỉ được quy định các nội dung liên quan đến các yêu cầu, quy định về kỹ thuật (theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật). Do đó, chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” được ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không có nội dung quy định cụ thể đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và nghiệm thu hoàn thành, đánh giá sự phù hợp đối với san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện.

2. Tro xỉ nhiệt điện sau khi được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu theo quy định tại TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung” sẽ trở thành vật liệu san lấp thông thường, có thể sử dụng để san lấp cho các công trình xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Do đó, quy định về các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, thẩm định và nghiệm thu hoàn thành, đánh giá sự phù hợp đối với san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện cũng như trách nhiệm từng đơn vị và chủ đầu tư được áp dụng như đối với vật liệu san lấp thông thường đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

3. Các quy trình về thiết kế, thi công, quản lý chất lượng cho công trình san lấp sử dụng tro xỉ được áp dụng như đối với vật liệu rời tự nhiên. Một số những điểm đặc thù của vật liệu tro xỉ cũng như những lưu ý và quy định riêng của loại vật liệu này đã được nêu rõ trong Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” được ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5758/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)