Hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Thứ ba, 17/11/2020 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5537/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chung của pháp luật về đấu thầu (pháp luật về nhà ở không quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu). Cụ thể, tại khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư”.

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; đồng thời để bảo đảm thống nhất quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để hoàn thiện quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Trong thời gian chưa có quy định mới về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5537-BXD-QLN_17112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5537/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)