Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình theo lệnh khẩn cấp

Thứ ba, 17/11/2020 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5546/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình theo lệnh khẩn cấp.

1. Chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và chống bồi lấp: Dự án chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê; Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Lê Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn; Dự án chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 và chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư tại văn bản số 1082/TTg-NN ngày 13/8/2020.

2. Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp được quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp do Người quyết định đầu tư quyết định, đảm bảo nguyên tắc chi phí phát sinh thời điểm nào thì áp dụng các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm đó; phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả trong công tác quản lý.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5546-BXD-KTXD_17112020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5546/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)