Định mức phá đá bằng máy đào có gắn đầu búa thủy lực theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Thứ ba, 20/10/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5065/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà hướng dẫn sử dụng định mức phá đá bằng máy đào có gắn đầu búa thủy lực ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng, định mức công tác phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực (mã hiệu AB.51810), có thành phần công việc bao gồm chuẩn bị máy móc, dụng cụ, phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường sau khi thi công, chưa bao gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển. Do đó việc lập dự toán chi phí công tác phá đá cấp 3, cấp 4 bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực và xúc đá lên phương tiện vận chuyển xác định trên cơ sở các định mức ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD mã hiệu AB.51811, AB.51812 và AB.55311 như đã nêu tại văn bản số 57CT/KTKH là phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5065-BXD-KTXD_20102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5065/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)