Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD

Thứ sáu, 31/07/2020 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3671/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD (Quy chuẩn QCVN 01:2019).

Về quy định bố trí công trình hành chính, dịch vụ trong khu công nghiệp: Theo quy định tại Luật Quy chuẩn và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chỉ quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý cần phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Do đó, tỷ lệ đất hành chính, dịch vụ trong khu công nghiệp không thuộc đối tượng yêu cầu bắt buộc tuân thủ mà được xác định trên cơ sở nhu cầu phát triển, sử dụng trong khu công nghiệp.

Đối với nội dung tại mục 2.5.1 của Quy chuẩn QCVN 01:2019 là quy định đối với khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Hiện nay Bộ Xây dựng đang thực hiện quy trình hiệu chỉnh, đính chính Quy chuẩn QCVN 01:2019.

Theo quy định pháp luật về khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đều là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định. Do đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng đối với khu chức năng. Đồng thời, căn cứ quy định tại mục 2.5.1 của Quy chuẩn QCVN 01:2019, các quy định đối với quy hoạch khu công nghiệp được xác định bao gồm cả cụm công nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng sẽ hiệu chỉnh, làm rõ quy định đối với cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong Quy chuẩn QCVN 01:2019 để đảm bảo việc áp dụng quy chuẩn rõ ràng, thống nhất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3671-BXD-QHKT_31072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3671/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)