Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và CTDD, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – QLTT sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc

Thứ ba, 24/10/2023 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CRCP – Số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: vanthu@vncc.vn) trước ngày 24/12/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Du thao tieu chuan BIM TCVN Phan 1

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)