Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ sáu, 12/05/2023 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/05/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã có Thông báo số 47/TB-HVCBXD về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

47-TB-HVCBXD_12052023.pdf

47-TB-HVCBXD_12052023.doc

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)