Lấy ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Thứ ba, 01/11/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 31/3/2022 của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Căn cứ quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan góp ý kiến gửi bằng văn bản về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/11/2022.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức tải về tại tệp đính kèm:

Ho so de nghi xd Luat QH Do thi va Nong thon

Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)