Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình về tình hình thực hiện và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị

Thứ năm, 10/06/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và đề xuất sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư lehongthuy_uda@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 10/08/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

totrinhchinhphu1210. Dangonline

NQsửa NQ 1210 6.6.2021 dangtai

cacnoidungsuadoi

Cục Phát triển đô thị

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)