Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật khảo sát, đánh giá an toàn cháy của các nhà công nghiệp dệt may và da giày theo các quy định của QCVN 06:2020/BXD”

Thứ năm, 14/01/2021 13:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật khảo sát, đánh giá an toàn cháy của các nhà công nghiệp dệt may và da giày theo các quy định của QCVN 06:2020/BXD” là kết quả của việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng (theo sự cho phép của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng) với IDH The Sustainable Trade Initiative dưới sự bảo trợ của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng.

Nội dung tài liệu gồm 2 phần chính:

- Phần thứ nhất đề cập đến những khái niệm và quy định chung về đảm bảo an toàn cháy đối với nhà sản xuất;

- Phần thứ hai gồm các phụ lục trình bày hình vẽ minh họa, các nguyên tắc về xác định kích thước cũng như mẫu trình tự triển khai các công tác khảo sát và lập báo cáo đối với một cơ sở sản xuất dệt may, da giày.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

HDKT KS danh gia an toan chay CNDM.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 106/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)