Lập quy hoạch chung các đô thị Đức Hòa, Bến Lức, tỉnh Long An

Thứ hai, 04/10/2021 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4102/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc lập quy hoạch chung đô thị Bến Lức.

Thời gian qua, theo đề nghị của UBND tỉnh Long An tại Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 09/10/2019 và Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Long An; văn bản số 912/BXD-QHKT ngày 04/3/2020 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới Tân Mỹ, huyện Đức Hòa và quy hoạch chung đô thị mới tại khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, huyện Bến Lức tại văn bản số 395/TTg-CN ngày 31/3/2020. Đồng thời, tại văn bản số 395/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo nghiên cứu, xác định vị trí, vai trò, tính chất, quy mô và mối quan hệ của hai đô thị mới nêu trên phù hợp với hệ thống đô thị tại Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030; cập nhật vào hệ thống đô thị các cấp để quản lý đô thị mới theo quy định.

2. Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Đức Hòa đến năm 2030 dự kiến phát triển các đô thị: Hậu Nghĩa (loại III), Hiệp Hòa, Mỹ Hạnh (loại V); trên địa bàn huyện Bến Lức đến năm 2030 dự kiến phát triển các đô thị: Bến Lức (loại III), Gò Đen, Lương Hòa (loại V). Như vậy, 02 đô thị mới dự kiến gồm Tân Mỹ (huyện Đức Hòa) và khu vực phía Bắc huyện Bến Lức chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo cập nhật vào Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc.

3. Việc tổ chức lập quy hoạch chung các đô thị Đức Hòa (với phạm vi ranh giới toàn huyện) và Bến Lức (với phạm vi ranh giới toàn huyện) để hình thành thị xã đồng thời với việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới Tân Mỹ (huyện Đức Hòa), Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức (huyện Bến Lức) sẽ dẫn tới nhiều quy hoạch chung đô thị được lập trên cùng một địa bàn, gây lãng phí, chồng chéo, thiếu thống nhất trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch. Ngoài ra, việc lập quy hoạch chung và hình thành 01 đô thị với phạm vi toàn huyện sẽ không đảm bảo việc triển khai chương trình phát triển đô thị theo Quyết định số 241/QĐ-TTg. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất trong công tác lập quy hoạch chung đô thị trên địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Lức, UBND tỉnh Long An cần nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn trong nội dung quy hoạch tỉnh Long An đang được tổ chức lập và phương án tổ chức các đơn vị hành chính đô thị, nông thôn cấp huyện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, rà soát lại việc triển khai lập các quy hoạch chung đô thị mới Tân Mỹ, khu vực phía Bắc huyện Bến Lức đang được thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể toàn khu vực và làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch các đô thị Đức Hòa, Bến Lức.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4102_BXD-QHKT_04102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4102/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)