Hướng dẫn công tác thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ sáu, 05/08/2022 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 663/QBLDA-KTTĐ ngày 24/6/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn công tác thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (BCNCKT) và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3014/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung tại văn bản số 663/BQLDA-KTTĐ, Dự án trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (Dự án) sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ (vốn đầu tư công), đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt là dự án nhóm B, công trình cấp III; hiện nay, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí nhân công, vật liệu tăng làm vượt tổng mức đầu tư so với dự án và chủ trương đầu tư được duyệt, nhóm dự án theo đó dự kiến từ nhóm B thành nhóm A.

Nội dung đề xuất điều chỉnh nêu trên thuộc trường hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị), căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 109 Nghị định này thì thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông không thuộc trường hợp trên, căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 109 Nghị định này thì thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được thẩm định, không điều chỉnh thì không phải thẩm định lại; Dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư, các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo nội dung Dự án đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền theo quy định nêu trên để thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

2. Việc thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; việc điều chỉnh dự toán thực hiện theo Điều 15 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3014-BXD-HDXD_05082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3014/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)