Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang lập dự án đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 01/07/2022 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2397/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn việc lập dự án đầu tư xây dựng.

Theo nội dung văn bản 1411/SXD-QLHĐXD, dự án Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền thành Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 là dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công) và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; dự án có tổng mức đầu tư 116.707.935.839 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 2.199.817.657 đồng, tỷ lệ 1,88% tổng mức đầu tư).

Để đáp ứng kịp thời về tiến độ thi công xây dựng công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng và Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ không yêu cầu lập, thẩm định, phê duyệt dự án khi thực hiện.

Trường hợp quy định của pháp luật khác liên quan có yêu cầu quyết định phê duyệt dự án, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đơn vị cần xem xét, xác định dự án có phù hợp với quy định dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư) thì dự án thuộc trường hợp chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2397-BXD-HDXD_01072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2397/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)