Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về gia hạn thời gian hoạt động tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tư, 26/02/2020 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 780/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian hoạt động tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư Tumer International LLC.

Công ty TNHH Tumer Việt Nam được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00000021 theo Quyết định số 37/QĐ-HĐXD ngày 15/11/2016 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng. Đối với các nội dung hoạt động của dự án nằm ngoài các lĩnh vực đã được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên, Công ty TNHH Tumer Việt Nam cần bảo đảm các điều kiện hoạt động doanh nghiệp và bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 780/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_780-BXD-HĐXD_26022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)