Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 16/10/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1015/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

1. Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Bộ Xây dựng,

2. Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng,

3. Trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt nam - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

4. Viện Đào tạo quản lý DCMT – thuộc chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn phát triển và đào tạo về quản lý.

Các cơ sở có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1015/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)