Xác định chủ đầu tư xây dựng đối với Công ty Cổ phần Vạn Vạn Đô

Thứ tư, 09/09/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2047/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Vạn Vạn Đô về việc xác định chủ đầu tư xây dựng.

Theo đó, Chủ đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án, được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 3, Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện.

Vì vậy, Quý Công ty căn cứ các quy định nêu trên và thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Xây dựng Vật liệu số 1 để xác định chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2047/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2047 BXD-HDXD_09092015.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)