Quy định mới về xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 18/09/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính vừa có Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, như quy định về giá khởi điểm bán tài sản trên đất; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định; quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động này...

Theo Thông tư này, giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá phải sát với giá thực tế trên thị trường theo mục đích sử dụng mới, không thấp hơn giá đất cùng loại do UBND cấp tỉnh công bố vào ngày 1/1 hàng năm.

Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán, chuyển nhượng khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước phải thuê tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm và kết quả bán đấu giá.

Thông tư cũng quy định, nếu thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có 1 tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua, hoặc có tổ chức, cá nhân đăng ký mua sử dụng cho mục đích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường... thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được phép chỉ định mua.

Số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn lại sau khi chi trả các chi phí theo quy định, được ưu tiên sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc; hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân và nộp ngân sách nhà nước.

Thông tư nêu rõ, các cơ sở nhà, đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (23/10) mà chưa thực hiện xong việc di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà đất thì được áp dụng theo quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu tại khoản 3.2 mục 3 phần II Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính.

Theo : www.chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)