Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do trường hợp bất khả kháng

Thứ sáu, 05/01/2024 17:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 115/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9 - COMA 9 về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng do trường hợp bất khả kháng (Covid-19).

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bất khả kháng được quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự và khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, sự kiện được coi là bất khả kháng nếu đảm bảo điều kiện xảy ra khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9 - COMA 9 đối chiếu với các quy định của pháp luật về bất khả kháng để thực hiện, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9 - COMA 9 nghiên cứu ý kiến nêu trên để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 115/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)