Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng

Thứ tư, 15/11/2023 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3319/UBND-ĐT ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh dự án ĐTXD đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) theo hình thức hợp đồng BT.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5247/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2018/BXD-KTXD hướng dẫn, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó lưu ý việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định xử lý chuyển tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Tại mục 2 của văn bản này cũng đã hướng dẫn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do vậy đối với nội dung đề nghị hướng dẫn tại mục 1.2 và mục 2 Văn bản số 3319/UBND-ĐT, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5247/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)