Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 14/11/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 62/CV-TA ngày 09/10/2023, 56/CV-TA ngày 18/9/2023, 54/CV-TA ngày 14/8/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tâm An về việc điều chỉnh giá hợp đồng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 5224/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 62/CV-TA, 56/CV-TA, 54/CV-TA thì hợp đồng thi công xây dựng ký kết tại thời điểm tháng 9/2020 theo hình thức đơn giá điều chỉnh, tuy nhiên chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

- Việc điều chỉnh đơn giá đối với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của một hay cả hai thành viên trong liên danh phải căn cứ vào trình tự, phạm vi điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Mức tạm ứng tối thiểu quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Việc xác định giá trị phần hợp đồng không được điều chỉnh giá và phần hợp đồng được điều chỉnh giá theo nội dung hợp đồng đã ký kết, tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng, đảm bảo nguyên tắc không làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của các bên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giá tại thời điểm gốc được chọn trong phương pháp bù trừ trực tiếp được xác định theo quy định tại phần II Phụ lục hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5224/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)