Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 20/12/2022 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5765/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu quy định tại Điều 145 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Điều 41 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để xem xét việc chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5765-BXD-KTXD_20122022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5765/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)