Hướng dẫn xác định một số chi phí trong dự toán chi phí dịch vụ công

Thứ tư, 09/11/2022 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5044/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn xác định một số chi phí trong dự toán chi phí dịch vụ công.

Trên cơ sở Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và các văn bản pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 5291/HD-UBND ngày 28/5/2020. Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung tại Quyết định số 5291/HD-UBND như sau:

- Đối với chi phí quản lý dịch vụ công, chi phí giám sát (mục 4 và 5b) là các chi phí đã được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ các quy định hiện hành để xác định các khoản chi phí này cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

- Đối với chi phí phục vụ quá trình lựa chọn nhà thầu (chi phí khảo sát lập dự toán, chi phí tổ chức đấu thầu tại mục 5a, 6a), chi phí kiểm toán (mục 6c) là các chi phí không được nêu tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét về sự cần thiết phải hướng dẫn chi phí cho các công việc này; trường hợp cần thiết, căn cứ các quy định hiện hành có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các khoản chi phí này cho phù hợp, đúng quy định.

- Đối với Phí thẩm định dự toán (mục 6b): Luật phí và lệ phí không quy định danh mục phí, lệ phí đối với các dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5291/HD-UBND; do đó, việc thu phí thẩm định đối với lĩnh vực này cần xem xét để đảm bảo phù hợp với quy định.

- Các chi phí khác (như chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung): Sở Xây dựng phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành để tiếp tục rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn xác định các chi phí này trong dự toán chi phí dịch vụ công theo quy định, phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động tại doanh nghiệp và điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ Xây dựng đang thực hiện rà soát, sửa đổi Thông tư số 14/2017/TT- BXD; vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá các nội dung tại Quyết định số 5291/HD-UBND để kịp thời tham mưu hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh (sửa đổi, thay thế Quyết định số 5291/HD-UBND nếu cần thiết) khi Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2017/TT-BXĐ được ban hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5044-BXD-KTXD_09112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5044/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)