Giải đáp về công tác kiểm định chất lượng công trình công nghiệp nặng

Thứ ba, 02/08/2022 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2927/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Quốc tế về việc giải đáp về công tác kiểm định chất lượng công trình công nghiệp nặng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực quy định tại điểm a đến điểm h khoản này, trong đó có bao gồm lĩnh vực kiểm định xây dựng; cũng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức kiểm định xây dựng được quy định tại Điều 97 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; trong đó, các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực và phạm vi hoạt động theo loại và cấp công trình đã được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Đối với từng trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Quốc tế căn cứ các quy định nêu trên để nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2927-BXD-GD_02082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2927/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)