Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Thứ tư, 10/08/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3125/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà máy xử lý rác Phan Thiết do Công ty TNHH Nhật Hoàng làm chủ đầu tư.

Công trình Nhà máy xử lý rác Phan Thiết (theo nội dung Thông báo số 483/SXD-QLXD&HTKT ngày 09/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận) là công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I. Căn cứ quy định tại mục b, khoản 2, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I thuộc về Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng).

Chủ đầu tư công trình (Công ty TNHH Nhật Hoàng) có trách nhiệm lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
theo quy định tại Phụ lục VIA ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3125-BXD-GD_10082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3125/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)