Hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt

Thứ hai, 11/07/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2551/BXD-GĐ gửi Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt.

Theo nội dung Văn bản số 1507/ĐS-QLHT ngày 01/6/2022 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, nên là chủ thể được giao quản lý sử dụng công trình theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp được tổ chức thực hiện việc sửa chữa công trình, thiết bị công trình nêu trên, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có thể tự thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng đặt hàng và các pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2551-BXD-GD_11072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2551/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)