Hướng dẫn điểm b, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2023 của Chính phủ

Thứ hai, 18/03/2024 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1309/SXD-TT ngày 05/02/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn điểm b, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2023 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1170/BXD-TTr có ý kiến như sau:

Tại điểm a, Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính:Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012:“Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”.

Về hướng dẫn cách xác định số lợi bất hợp pháp theo điểm b khoản 5 Điều 35 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2023 của Chính phủ, ngày 28/4/2023 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1673/BXD-TTr gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các hồ sơ tài liệu liên quan để xác định hành vi vi phạm quy định về huy động vốn, đồng thời xác định số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi huy động vốn không đúng quy định để xử lý theo quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1170/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)