Hướng dẫn việc xử lý công trình đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu

Thứ hai, 18/03/2024 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 80/SXD-TTra ngày 09/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị hướng dẫn việc xử lý công trình đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1169/BXD-TTr có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc bàn giao công trình, hạng mục công trình được xác định theo quy định tại Điều 124 Luật Xây dựng 2014, khoản 46 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 và Điều 23, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (trước đây quy định tại Điều 31, Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ) và khoản 5, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Công trình đưa vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo các quy định nêu trên sẽ bị xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ thực tế, hồ sơ tài liệu liên quan, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc phối hợp áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1169/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)