Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thứ tư, 29/11/2023 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5451/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

1. Theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

 2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.”

Tại Khoản 4 Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:         “4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra”.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản không đúng quy định, gây thiệt hại cho khách hàng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Theo khoản 3 Điều 66, Luật kinh doanh bất động sản 2014 về quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản quy định:            “3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng”.

Khoản 3 Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “3. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng”.

 Do đó, trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản thu các loại phí, lệ phí không đúng quy định sẽ bị xử phạt theo điểm đ khoản 2 Điều 59 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5451/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)