Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ ba, 31/03/2015 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 604/BXD-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các công việc sau đây:

Phổ biên nội dung, cách thức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình theo hình thức thích hợp (góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Thông qua trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;

Nội dung lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của BLDS. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong phụ lục III kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến của đơn vị mình gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 06/4/2015.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 604/BXD-PC.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)