Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 24/02/2020 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ ban hành chương trình hành động, trong đó phân công các bộ ngành phối hợp địa phương tổ chức triển khai các đề án xây dựng Bộ tiêu chí đặc thù phân loại đô thị, đơn vị hành chính, mô hình đô thị; Cơ chế, chính sách đặc thù để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” vào kỳ họp thứ 9 năm 2020”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 716/BXD-PTĐT ngày 24/02/2020 trả lời như sau:

Tại văn bản số 55TB-VPCP ngày 20/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 716/BXD-PTĐT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)