Công nhận thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên là đô thị loại III

Thứ hai, 04/03/2019 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 134/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên với phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng thị xã Sông Cầu gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã; khu vực nội thị bao gồm 4 phường nội thị: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Đài.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 134/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)