Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

Thứ hai, 26/11/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2979/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, về Hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án có quy mô 3,45 ha gồm 320 lô đất xây dựng nhà ở liên kế thương mại thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh (sau đây viết tắt là Công ty) làm chủ đầu tư tại Công văn số 2498/UBND-KTN ngày 07/6/2018; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 3154/UBND-KTN ngày 13/7/2018. UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 03/7/2018. UBND tỉnh Bình Dương đã giao đất và cho phép Công ty được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/7/2018.

Công ty đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Dự án tại Quyết định số 10/2018/QĐ-PHT ngày 14/8/2018; phê duyệt Dự án (phần công trình dân dụng) tại Quyết định số 22/2018/QĐ-PHT ngày 22/10/2018. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 2697/GPXD-SXD ngày 14/8/2018. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 5187/UBND-KTN, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tổng diện tích 20.750,6m2 đất xây dựng nhà ở thuộc Dự án).

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 5187/UBND-KTN và hồ sơ Dự án gửi kèm, Dự án thuộc nhóm các dự án chuyển đổi công năng từ đất công nghiệp sang đô thị, thương mại, dịch vụ được UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương cho phép cập nhật vào Quy hoạch phân khu 1/2000 (theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương), thuộc danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của thị xã Thuận An (theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương), phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (được UBND thị xã Thuận An phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 27/6/2018).

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND thị xã Thuận An phê duyệt tại Quyết định số 7756/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, tuyến đường Bình Chuẩn 67 (nay là đường Bình Chuẩn 37) được xác định là đường khu vực (lộ giới 24m, mặt đường 14m). Tuy nhiên, theo quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn (Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thị xã Thuận An), lộ giới tuyến đường Bình Chuẩn 37 được điều chỉnh giảm (lộ giới 17m, mặt đường 9m) và xác định tuyến đường này không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thị xã Thuận An (Văn bản số 3227/UBND-KT ngày 30/10/2018 của UBND thị xã Thuận An).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương và kết quả khảo sát thực tế tại Dự án, hiện nay, Dự án đang xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phù hợp với nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và Giấy phép xây dựng được cấp, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan xem xét, quy định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án. Đối với tuyến đường Bình Chuẩn 37, căn cứ tình hình thực tế đầu tư xây dựng tuyến đường này và hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận Dự án, xem xét và chịu trách nhiệm xác định chính xác chức năng của tuyến đường Bình Chuẩn 37 để quy định cụ thể các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo việc điều chỉnh giảm lộ giới tuyến đường Bình Chuẩn 37 không tác động đến hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2979/BXD-PTĐT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)