Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 19/04/2024 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 2 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, gồm: “Nghiên cứu chế tạo kính siêu trắng cho pin năng lượng mặt trời sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước” và “Nghiên cứu chế tạo men chống hấp thu nhiệt cho ngói gốm nung”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Các chuyên gia, thành viên Hội đồng góp ý tại cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng,đại diện nhóm nghiên cứu nêu lý do, sự cần thiết thực hiện các Nhiệm vụ, đồng thời cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo kính siêu trắng cho pin năng lượng mặt trời sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước” nhằm thiết lập các yêu cầu kỹ thuật về nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo kính siêu trắng làm pin năng lượng mặt trời, như cát thạch anh, đá vôi, đôlômit…; thiết lập Quy trình công nghệ chế tạo kính siêu trắng làm pin năng lượng mặt trời trong phòng thí nghiệm; xây dựng dự thảo TCVN “Kính siêu trắng sử dụng cho pin năng lượng mặt trời; chế tạo mẫu sản phẩm kính siêu trắng trong phòng thí nghiệm đạt yêu cầu như sau: hàm lượng Fe2O3 ≤ 0,015%; độ truyền sáng ≥ 91,5%; độ phản xạ ánh sáng ≤ 8%; độ truyền năng lượng ánh sáng mặt trời ≥ 91,0%.

Để thực hiện các yêu cầu được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan và áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, từ đó hoàn thành các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Đối với Nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo men chống hấp thu nhiệt cho ngói gốm nung”, nhóm nghiên cứu đã dựa vào các kết quả nghiên cứu lý thuyết về bức xạ mặt trời, về tương tác của bức xạ với vật thể cũng như các nghiên cứu thực nghiệm về lựa chọn nguyên vật liệu, chế tạo men, chế tạo các chất màu, cách thức ứng dụng chất màu vào men… để làm rõ nguyên lý chế tạo chất màu xanh, chất màu nâu có độ phản xạ năng lượng mặt trời cao và phương thức ứng dụng vào men.

Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng chế tạo được 50kg men màu xanh, 50kg men màu nâu phản xạ nhiệt cao cho ngói tráng men, hệ số phản xạ nhiệt mặt trời đạt 50,2% với men màu nâu và 78,3% với men màu xanh, đạt mục tiêu ban đầu đề ra. Số lượng 2 loại men này được ứng dụng trên sản phẩm ngói sóng - ngói gốm tráng men tại Công ty Cổ phần VIGLACERA Thăng Long. Sử dụng các loại men này, nhóm đã nghiên cứu, chế tạo được 50m3 ngói tráng men màu xanh và 50m3 ngói tráng men màu nâu đạt tiêu chuẩn “TCVN 9133:2011 : Ngói gốm tráng men”, có hệ số phản xạ nhiệt mặt trời đạt 45,9% với ngói màu nâu và 71% với ngói màu xanh, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, nhóm cũng hoàn thành Quy trình công nghệ chế tạo men màu xanh, men màu nâu ở quy mô phòng thí nghiệm, tạo cơ sở cho sản xuất quy mô lớn hơn. Từ các kết quả khả quan đã đạt được, Nhiệm vụ kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu bổ sung các loại men có màu khác sử dụng cho ngói gốm tráng men; thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ, thông số công nghệ sản xuất ngói gốm tráng men màu xanh, ngói gốm tráng men màu nâu có độ phản xạ nhiệt mặt trời cao.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất cao với lý do, sự cần thiết thực hiện 2 Nhiệm vụ khoa học nêu trên, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng được giao; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành; các Báo cáo tổng kết có thông tin phong phú, logics; kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm và Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo kính siêu trắng cho pin năng lượng mặt trời sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước”, theo các chuyên gia thành viên Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát, thống nhất cách sử dụng thuật ngữ; cần làm rõ hơn vai trò của nguyên liệu trong sản xuất kính siêu trắng cho pin năng lượng mặt trời; chỉnh sửa một số sơ đồ quy trình công nghệ; làm rõ hơn sự đổi mới công nghệ trong Quy trình công nghệ chế tạo kính siêu trắng làm pin năng lượng mặt trời trong phòng thí nghiệm.


Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh kết luận tại cuộc họp

Đối với Nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo men chống hấp thu nhiệt cho ngói gốm nung”, nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn một số khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng; chỉnh sửa một số bảng, biểu đảm bảo hợp lý hơn, đồng thời ra soát, biên tập một số lỗi đánh máy, lỗi trình bày.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, trong đó đặc biệt quan tâm lưu giữ các tài liệu, sản phẩm của các Nhiệm vụv và thực hiện tốt công tác bàn giao theo quy định; chỉnh sửa, biên tập, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của 2 Nhiệm vụ để thực hiện các bước quy trình tiếp theo.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu 2 Nhiệm vụ nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)