Hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng

Thứ sáu, 17/03/2023 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 981/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng Tây Nam Tà Zôn tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Theo quy định pháp luật về khoáng sản và quy hoạch, việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường trong đó có việc điều chỉnh nâng công suất mỏ đá xây dựng Tây Nam Tà Zôn tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Trình tự và căn cứ việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Khoáng sản, điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ; phù hợp với nội dung điểm c khoản 1 phần II Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; đồng thời được tích hợp vào “Phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn” trong quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ vào tình hình cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, quyết định việc điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng Tây Nam Tà Zôn tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường theo đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 981/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)