Hướng dẫn phân loại cho tấm tiêu âm Gyptone

Thứ hai, 05/09/2022 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3912/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường hướng dẫn phân loại cho tấm tiêu âm làm từ thạch cao (tấm thạch cao tiêu âm Gyptone).

Sau khi tham vấn ý kiến của cơ quan biên soạn QCVN 16 : 2009/BXD là Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng tại văn bản số 685/VLXD-VLHC ngày 30/8/2022 về hướng dẫn phân loại cho tấm tiêu âm làm từ thạch cao, Bộ Xây dựng đã có công văn 3912/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Sản phẩm tấm thạch cao tiêu âm Gyptone như mô tả tại văn bản số 06/CV-VTI ngày 04/7/2022 cùng các tài liệu và mẫu sản phẩm gửi kèm của Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường là sản phẩm tấm thạch cao đục lỗ dùng để ốp tường và trần cho công trình xây dựng với mục đích tiêu âm. Sản phẩm này không phải là sản phẩm tấm thạch cao và panel thạch cao có sợi gia cường như mô tả tại mục 1.3.23 Phần 1- Quy định chung và điểm VI.3 Bảng 1- Danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16 : 2019/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3912-BXD-VLXD_05092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3912/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)