Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường

Thứ tư, 03/08/2022 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 06/062022CV ký ngày 06/07/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường về việc đề nghị miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Sau khi xem xét Hồ sơ xin miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty, Bộ Xây dựng đã có công văn 2957/BXD-KHCN có ý kiến sau:

1. Căn cứ xét đề nghị miễn giảm:

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Kết quả thẩm định Hồ sơ xin miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường do Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và Vụ Vật liệu xây dựng tiến hành ngày 23/5/2022.

2. Kết quả xét đề nghị miễn giảm:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường

- Mã số thuế: 0304075529

- Địa chỉ: Lô C23a, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Với 04 sản phẩm:

(1) Tấm thạch cao trang trí (tấm thạch cao tiêu chuẩn) Gyproc classic SE; Kích thước chiều dày x chiều rộng x chiều dài: (8 x 1210 x 2425)mm; Cơ sở sản xuất: Thai Gypsum Products Pel, Thái Lan; Mã hàng hóa nhập khẩu (HS): 6809.1100

(2) Tấm thạch cao trang trí (tấm thạch cao tiêu chuẩn) Gyproc classic SE; Kích thước chiều dày x chiều rộng x chiều dài: (9 x 1210 x 2415)mm; Cơ sở sản xuất: Thai Gypsum Products Pci, Thái Lan; Mã hàng hóa nhập khẩu (HS): 6809.1100.

(3) Tấm nền thạch cao chịu ẩm có sợi GlasrocH OCEAN RE; Kích thước chiều dày x chiều rộng x chiều dài: (12,5 x 1220 x 2440)mm; Cơ sở sản xuất: Thai Gypsum Products Pel, Thái Lan; Mã hàng hóa nhập khẩu (HS): 6809.1100.

(4) Tấm thạch cao trang trí (tấm thạch cao chống cháy) Gyproc FireStop RE; Kích thước chiều dày x chiều rộng x chiều dài: (12,5 x 1220 x 2440)mm; Cơ sở sản xuất: Thai Gypsum Products Pel, Thái Lan; Mã hàng hóa nhập khẩu (HS): 6809.1100.

Căn cứ Kết quả thẩm định Hồ sơ xin miễn giảm của Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường: sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 16:2019/BXD), các sản phẩm nêu trên của Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa do Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường nhập khẩu theo quy định pháp luật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; hàng năm, có số liệu báo cáo tình hình nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa của Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường gửi về Bộ Xây dựng.

Đề nghị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình nhập khẩu sản phẩm hàng hóa được miễn giảm kiểm tra kèm theo kết quả đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và thực hiện công tác hậu kiểm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2957-BXD-KHCN_03082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2957/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)