Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh công suất trạm nghiền xi măng tại tỉnh Ninh Thuận

Thứ hai, 13/01/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 166/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh quy mô công suất dự án trạm nghiền xi măng tại tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 08/11/2007, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (thay đổi lần 5 ngày 17/12/2014) số 431043000022 cho Dự án trạm nghiền xi măng tại Ninh Thuận, công suất 750.000 tấn/năm.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV xi măng LUKS (Ninh Thuận)  trạm nghiền đã được đầu tư từ năm 2008 với công suất 1 triệu tấn/năm, hiện nay đang sản xuất ổn định. 

Tại Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 không quy định Danh mục các trạm nghiền xi măng. 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

Trên cơ sở các nội dung trên, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trạm nghiền xi măng tại tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH MTV xi măng LUKS (Ninh Thuận) cho đúng công suất 1 triệu tấn/năm đã đầu tư từ năm 2008 để phù hợp với các quy định hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 166/BXD-VLXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_166-BXD-VLXD_13012020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)