Hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Thứ ba, 25/04/2017 09:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 468/SXD-QLHĐXD ngày 23/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây hướng dẫn lưu thông và sử dụng tro, xỉ, của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trên thị trường và đưa vào làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.  

Về vấn đề trên, ngày 24/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 916/BXD-VLXD trả lời như sau:

Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất và các cơ sở công nghiệp phát thải khác để sản xuất vật liệu xây dựng. Tro, xỉ, thạch cao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Hiện nay có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sau:

Tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn như trên thì được phép sử dụng làm vật liệu xây dựng như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 916/BXD-VLXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_916-BXD-VLXD_24042017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)