TP Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 06/06/2022 14:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Bắc Kạn

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân, đến hết năm 2019, thành phố Bắc Kạn đã có 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại.

Đến nay, 100% đường xã, liên xã, đường đến thành phố được kiên cố hóa; trên 72% các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa, đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch sẽ đạt trên 71%; trên 82% số kênh mương được kiên cố hóa… Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả cao có sự liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của 02 xã còn 2,05%. Thành phố Bắc Kạn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)