Huyện Hải Hà (Quảng Ninh): Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 10/06/2021 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, huyện Hải Hà đã huy động và sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM.

Các nguồn vốn được phân bổ, huyện đã quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích và đối tượng, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án xây dựng công trình NTM trên địa bàn.

Hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn huyện.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2010-2020 đạt hơn 9.367 tỷ đồng, trong đó: Vốn nhân dân đóng góp trên 3.536 tỷ đồng, chiếm 37,75% (gồm: Đóng góp trực tiếp tiền; hiến đất, vật kiến trúc, công lao động; đầu tư sản xuất, xây dựng công trình dân sinh); vốn vay tín dụng gần 3.800 tỷ đồng, chiếm 40,56%; nguồn vốn lồng ghép gần 1.489 tỷ đồng, chiếm 15,34%; nguồn huy động khác 1,2 tỷ đồng, chiếm 0,01%.

Các nguồn vốn đầu tư cho NTM được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích và đối tượng. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án xây dựng công trình NTM trên địa bàn huyện.

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Hải Hà tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ, làm thay đổi diện mạo của địa phương, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và phúc lợi cho nhân dân. Hệ thống đường, điện, trường, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn NTM và từng bước tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hà đã xây dựng mới, sửa chữa 22 trường học; 9 hội trường kiêm nhà văn hóa xã; 22 nhà văn hóa thôn, bản; bê tông hóa hơn 190km đường, kiên cố hóa 134km kênh mương, 2 lò đốt rác…Trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng mức hỗ trợ theo quy mô hàng hóa giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho người dân phát triển sản xuất. Trong 10 năm, đã hỗ trợ 83 lượt hộ, kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ giống gà râu tại địa bàn 6 xã; hỗ trợ triển khai đề án chè, gồm giống trồng mới, trồng thay thế 92,4ha chè; hỗ trợ phân bón, nhà xưởng, áp dụng quy trình VietGAP trong chăm sóc cây chè với tổng kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập mới cho 4 HTX và 12 tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí 220 triệu đồng; xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung thu hút các doanh nghiệp, HTX, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương tham gia vào chương trình OCOP…

Huyện Hải Hà đặc biệt quan tâm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, huyện Hải Hà quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; với quy trình phân bổ vốn hợp lý. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm phù hợp với nguồn lực ngân sách, khả năng huy động của người dân ở địa phương, triển khai đến đâu xong đến đó, bàn giao đưa vào sử dụng ngay khi hoàn thành, nên huyện Hải Hà không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng NTM.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)