2 huyện, thị xã của tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 14/08/2020 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đường liên ấp nông thôn mới xã Tân Đông

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, hiện nay, 11/11 xã của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới, đối với bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí (14/14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với thị xã Gò Công, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của thị xã là 07/07 xã, đạt tỷ lệ 100%, hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thị xã Gò Công là 51 triệu đồng/người/năm, tăng 1,77 lần so với cuối năm 2015 và tăng 4,6 lần so với năm 2011. Năm 2019 có 17.636/17.779 hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 99,2%. Tổng số hộ sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn 7 xã của thị xã Gò Công đạt 100%.

Qua hơn 09 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Gò Công đã đạt được kết quả khá tốt so với mục tiêu đề ra, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và giữ vững 19/19 tiêu chí đến nay cơ bản đạt 100%. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các công trình cơ sở hạ tầng từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)