Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, huyện Thạch Thất

Thứ sáu, 24/05/2024 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa

Theo đó, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ 1/500 tại xã Yên Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đã được UBND tỉnh Hòa Bình (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 29/02/2008, cụ thể:

Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình có diện tích 64.235m2. Nay diện tích đất điều chỉnh thành 62.413,8m2 (theo Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Việt Mỹ lập tháng 10/2020 có xác nhận của UBND xã Yên Bình tháng 11/2020 và của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 03/12/2020). Quy mô dân số sau khi điều chỉnh khoảng 336 người.

Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 28/5/2020. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cho phù hợp với phạm vi ranh giới, mốc giới, diện tích đất thực tế của dự án; khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt tại khu vực; cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, yêu cầu phát triển đô thị của khu vực cũng như những yếu tố tác động của xã hội.

Vị trí, ranh giới khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có vị trí tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội và được giới hạn: Phía Tây Bắc giáp sông Cò; phía Đông Nam giáp đất thổ canh xóm Dân Lập, xã Yên Bình; phía Nam giáp khu đất đồi; phía Tây Bắc giáp khu dân cư xóm Cò, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất.

UBND Thành phố giao UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Yên Bình, Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch; xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý dự án đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, giao Viện Quy hoạch xây dựng cập nhật nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nêu trên trong đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc (HL3), tỷ lệ 1/2000, đảm bảo khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)