Quế Võ (Bắc Ninh): Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,3%

Thứ ba, 19/09/2023 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tính đến hết tháng 8-2023, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Quế Võ đạt khoảng 60,75%. Kết quả này dựa trên việc Quế Võ thành lập 11 phường với quy mô dân số đô thị gần 130.000 người /tổng số 213.753 dân toàn thị xã.

Việc hình thành nhiều khu nhà ở mới đã thu hút dân cư đến sinh sống, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của địa phương.

Ngoài ra, Quế Võ còn tích cực triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở của tỉnh, thị xã. Tập trung thực hiện nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Quế Võ đến năm 2040; tiến hành cập nhật, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã theo định hướng tại Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới tại 10 xã theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội.

Từ nay đến cuối năm, thị xã Quế Võ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị được phê duyệt. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng; lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới làm cơ sở để công bố danh mục các dự án, lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)