Vĩnh Phúc: Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng

Thứ sáu, 09/06/2023 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng đã triển khai kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đơn vị, chủ đầu tư áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng. Hiện, Sở Xây dựng đã phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu, đảm bảo tiến độ áp dụng mô hình BIM theo lộ trình đề ra.

Cán bộ phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch thí điểm công trình áp dụng mô hình BIM đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trong thời gian tới.

Mô hình BIM là quy trình liên quan đến việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình xây dựng. Theo quy định của Chính phủ, chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

Tệp BIM tối thiểu phải đảm bảo một số yêu cầu như thể hiện được kiến trúc, các kích thước chủ yếu, hình dạng không gian ba chiều kết cấu chính của công trình; hệ thống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước của công trình.

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, việc áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu trong quá trình xây dựng; đồng thời, hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong hoạt động xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng, hỗ trợ quá trình nghiệm thu phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ áp dụng mô hình BIM theo lộ trình của Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1053 về Kế hoạch triển khai áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan áp dụng mô hình BIM thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn trong việc triển khai mô hình.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đánh giá quá trình áp dụng mô hình BIM, kịp thới báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các công trình xây dựng chủ động về nguồn lực, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai mô hình BIM đối với các dự án bắt buộc áp dụng theo quy định; các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM do chủ đầu tư cung cấp và tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Ông Bùi Hữu Đoan, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng cho biết: Bám sát lộ trình áp dụng mô hình BIM theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, đưa vào sử dụng một số phần mềm như: Revit, Autodesk BIM 360, Tekla BIMsight… hỗ trợ áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng.

Bên cạnh đó, sở phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu cho việc áp dụng mô hình BIM; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đơn vị, nhà thầu nâng cao nhận thức, tiếp cận và vận hành các phần mềm hỗ trợ áp dụng mô hình BIM.

Hiện nay, đã có một số đơn vị tư vấn đã tiếp cận, sử dụng các phần mềm hỗ trợ áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, giảm chi phí thực hiện các công trình xây dựng.

Với phương châm “Vừa học tập, vừa thực hành” để các chủ thể tham gia áp dụng mô hình BIM nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện, sở đang triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm công trình áp dụng mô hình BIM đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trong thời gian tới.

Theo lộ trình áp dụng mô hình BIM của Chính phủ, trong năm 2023, tất cả các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư theo công tác công tư phải áp dụng mô hình BIM, từ năm 2025, áp dụng mô hình BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên.

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp BIN khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, xin cấp phép xây dựng. Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định.

Phấn đấu việc triển khai áp dụng mô hình BIM đạt tiến độ sớm hơn lộ trình quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư lưu ý đối với các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm áp dụng mô hình BIM trong quá trình lựa chọn nhà thầu, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)