TP Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản

Thứ sáu, 19/05/2023 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 nhà đầu tư trên địa bàn TP đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiều nội dung.

Ảnh minh họa: PV

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại buổi họp nghe kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 nhà đầu tư trên địa bàn TP.

Sau khi nghe báo cáo tổng thể của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 nhà đầu tư trên địa bàn TP theo chỉ đạo của UBND TP; ý kiến phát biểu góp ý của các sở, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường kết luận, các kiến nghị từ năm 2022 đến nay của Hiệp hội Bất động sản TP, về vướng mắc tại các dự án trên địa bàn TP đã được UBND TP tập trung tháo gỡ, tổ chức họp nhiều lần, có nhiều chỉ đạo liên quan và mang lại nhiều kết quả nhất định.

Để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắc nêu trên đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Một là trên cơ sở phân loại theo đề xuất của Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có ý kiến phản hồi, thống nhất với Sở Xây dựng, để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND TP trước ngày 30/5/2023; lưu ý có ý kiến góp ý rõ về nội dung chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có quy định thời gian cụ thể.

Các đơn vị Sở, ngành liên quan khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các chỉ đạo của UBND TP liên quan đến các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP đến thời điểm hiện nay. Trong đó, tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành. Đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND TP hoặc Bộ ngành Trung ương thì khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND TP hướng giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch, thường xuyên trao đổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện.

Hai là các đơn liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật kết quả, số liệu các dự án đã được giải quyết tại các Sở, ngành, đồng thời tách số lượng các dự án không có vướng mắc đang trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy trình và thẩm quyền không thuộc trường hợp tồn đọng kéo dài; thông tin đến Sở Xây dựng để tổng hợp, so sánh với danh mục 156 dự án trên; có văn bản phản hồi chính thức số liệu kết quả hồ sơ, dự án đã giải quyết cho Hiệp hội Bất động sản TP và các doanh nghiệp liên quan được biết với tinh thần chia sẻ và công khai, minh bạch.

Ba là Sở Xây dựng tổng hợp, chuẩn bị nội dung để UBND TP có buổi làm việc, tiếp xúc với Hiệp hội Bất động sản TP, dự kiến vào tháng 6/2023, về các nhóm dự án có vướng mắc; trong đó, cần thống nhất với đơn vị về tiêu chí, cách phân loại các nhóm dự án vướng mắc để có kiến nghị, đề xuất phù hợp về nội dung và nơi nhận theo đúng thẩm quyền giải quyết; từ đó phối hợp, thông tin, phản ánh các nội dung liên quan đúng với thực tế.

Đối với các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan có thẩm quyền thuộc Trung ương chỉ đạo giải quyết, giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho Hiệp hội Bất động sản TP, các doanh nghiệp bất động sản biết thông tin để phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình kiến nghị, thụ lý giải quyết hồ sơ dự án.

Bốn là đối với nhóm các dự án có vướng mắc không thuộc danh sách 156 dự án theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP, đã được các đơn vị Sở, ngành giải quyết; các đơn vị liên quan chủ động rà soát, lập báo cáo số liệu, danh mục, gửi thông tin đến Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng, để tổng hợp, báo cáo UBND TP./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)