Cần Thơ: Quản lý chặt việc sử dụng nhà ở xã hội

Thứ tư, 09/11/2022 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4409/UBND-XDĐT về việc chấn chỉnh công tác thẩm định đối tượng, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đối tượng, điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định pháp luật. Đồng thời, rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 423/BXD-QLN ngày 15/2/2022 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.

Mặt khác, tăng cường công tác thông tin đến các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội không được bán lại, cho thuê nhà ở xã hội trái quy định và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi đăng tin rao bán nhà ở xã hội không đúng quy định trên các trang thông tin điện tử/mạng xã hội.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện và đề nghị Cục Thuế thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra xác minh thông tin về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở đầu tư xây dựng xã hội triển khai trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ liên quan về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, xác định các trường hợp bán lại hoặc cho thuê nhà ở xã hội trái quy định pháp luật.

Đối với đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thực hiện đúng đúng quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật hiện hành, không được bán lại hoặc cho thuê nhà ở xã hội trái quy định pháp luật.

Nguồn: Cantho.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)