Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 19/10/2022 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 5239/UBND-KTTH chỉ đạo phân công, giao nhiệm vụ phối hợp trong công tác đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, yêu cầu đối với các ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh đã được các bộ, ngành trung ương tham gia, giao các Sở, ngành liên quan theo ngành dọc, chủ động phối hợp với Đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành chủ quản, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với các nội dung chưa được Bộ, ngành trung ương có ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh, giao các Sở, ngành theo ngành dọc khẩn trương chủ động liên hệ, làm việc với các Bộ, ngành chủ quản để sớm có văn bản góp ý đối với Quy hoạch tỉnh theo đúng thời hạn (trước ngày 27/10/2022); trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, đảm bảo điều kiện trình Hội đồng thẩm định trong tháng 11/2022; đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành làm việc với các Bộ, ngành chủ quản trong trường hợp có phát sinh vướng mắc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, làm ảnh hưởng tiến độ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh.

 

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)