Hà Nội: Rà soát nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Thứ năm, 13/10/2022 14:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố làm cơ sở quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả.

TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố làm cơ sở quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, mục đích nhằm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển; phòng, chống thất thoát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng, cập nhật đầy đủ, khoa học cơ sở dữ liệu về tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố; Xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố theo thẩm quyền, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu sót, bất cập hoặc chồng chéo trong phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, đề nghị đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, ủy quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, ngành, người đứng đầu; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp trong công tác quản lý tài sản công.

Yêu cầu rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố làm cơ sở quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất; khẩn trương hoàn thành rà soát, lập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất, khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố bảo đảm sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định, sử dụng kém hiệu quả, nợ nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài và lập phương án sử dụng hiệu quả nhà, đất đã thu hồi.

Cần phân loại, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm (nợ đọng tiền thuê, bị chiếm dụng hoặc tự bố trí cho thuê trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng, sở hữu…

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)